POSS

POSS

POSS е съвременна и функционална софтуерна система, създадена с цел автоматизиране извършването на продажби и други дейности в търговски обекти, кафенета, магазини, павилиони, будки. Основната задача на POSS е да улесни и подпомогне работата на служители и управители при изпълнение на ежедневните работни процеси и задачи.

Системни и хардуерни изисквания

За нормалното функциониране на POSS се нуждаете от: 1.86 GHz процесор, 1 GB RAM, 40 GB твърд диск, Windows XP, Windows 7 или Windows 8 със инсталиран последен .NET

Функционалности

 • Извършване на продажби.
 • Служебно вписване и изписване на суми.
 • Създаване, организиране и управление на база данни с номенклатура артикули.
 • Създаване и управление на база данни с номенклатура контрагенти.
 • Гъвкава система за създаване на промоции и отстъпки. Задаване на отстъпки за артикул, група артикули, контрагент или група контрагенти.
 • Създаване на клиентски карти с цел лесно и бързо идентифициране на клиенти и ползване на отстъпки.
 • Завеждане на доставки.
 • Извършване на ревизии и следене на наличности.
 • Достъп до голям брой детайлни и обобщени справки, включително и всички стандартни отчети на фискалния принтер.
 • Създаване на неограничен брой потребители с различни права на достъп.
 • Възможност за импорт на списъци с артикули и/или контрагенти.
 • Създаване на групи теглови баркодове и работа с тях.

Извършване на продажби

Постарахме се извършването на продажби в POSS да е максимално опростено и оптимизирано.

При извършване на продажба можете да:

 • Посочите клиента в текущата продажба.
 • Маркирате стоките чрез баркод четец или да ги намерите чрез търсене по име, код или баркод.
 • Издавате фискални касови бележки, както и да препечатвате последната издадена касова бележка.
 • Изберете някой от методите на плащане – в брой, с карта, по сметка или смесено плащане.
 • Издавате фактури.

Завеждане на документи за доставки

Една от основните функционалности на POSS е управление на стокови наличности. Документирането на приетите доставки Ви позволява да водите отчетност и да следите наличните количествата от всеки един артикул. Чрез POSS може да завеждате документи, като: стокови разписки, фактури и кредитни известия; можете да въвеждате фактури на база съществуваща стокова разписка и да създавате кредитни известия към вече въведена в системата фактура.

Извършване на ревизии

Автоматизирането на работата помага за повишаване на контрола в търговския обект и значително намалява вероятността за допускане на грешки и злоупотреби.

POSS Ви дава възможност за извършване на ревизии през програмата, което значително улеснява тази операция. Ревизията се състои в сравнение на наличните количества, записани в POSS и наличните количества в склада (търговския обект). Документите, които се създават при извършването на ревизия, съдържат информация за установените наличности и евентуални разлики между очакваното и намереното количество.

Справки и експорт

Освен всички видове стандартни за фискалния принтер отчети, с POSS имате достъп и до голям брой детайлни и обобщени справки. Чрез справките можете да следите всички извършени операции по документи, както и всяко движение на парични средства и стоки. Всяка справка разполага с филтри за удобство при търсенето на определена информация.

POSS не притежава функционалности присъщи за счетоводен или складов софтуер. Затова за нас беше важно да Ви осигурим възможност за експорт на всички справки и отчети, създадени в програмата.

С помощта на бутона Експорт можете да запазите информацията от всяка една справка като XLS файл.

locate us on the map
close the map