DFS

DFS


 Sorry! This page is under construction.

Системни и хардуерни изисквания

текст

Описание

В основата на DFS™ Q7 стои специално разработения за целта софтуер VertiDFS™. Благодарение на натрупания опит и множеството консултации с фирми от петролната индустрия в България, VertiDFS™ съчетава в себе си богата функционалност, лесен за работа, интуитивен визуален интерфейс, безотказна и надеждна комуникация към нивомерна система, фискално устройство, органи на НАП. Вертинити предоставя и библиотека от функции за импорт/експорт на данни от/към други софтуерни системи. VertiDFS™ е изтестван и надежден продукт, отговарящ изцяло на наредба Н-18 и всички последни промени на закона от 17.07.2012 за ведомствени бензиностанции.

Функционалност

Защо бихте желали да внедрите и използвате VettiDFS™ във Вашата собствена или партньорска организация? 

locate us on the map
close the map